TEOG Türkçe konuları


TEOG Türkçe konuları

TEOG Türkçe bölümü konu dağılımı geçen yıllara göre biraz farklılık göstermektedir. Çocuklarınızın aldığı eğitimin bir sonucu olarak görülen TEOG sınavları hakkında özellikle de konuları hakkında detaylı bilgiye sahip olmanız çocuklarınızın başarısını artıracaktır. Bu konuda size yardımcı olmak için aşağıda TEOG kasım ve nisan dönemi Türkçe konularını detaylı olarak aşağıda vermiş bulunuyoruz. Mutlak detaylı bir şekilde okuyunuz. Çocuklarınızı ona göre yönlendiriniz. Yeni sınav sistemleri artık duyarlı ve ilgili bir velilerin daha başarılı olacağı bir sisteme doğru evriliyor. Çocuklarını bilinçli bir şekilde yönlendiren veliler çocuklarının eğitimine ciddi sağlamakta olduğunu unutulmamalıdır.

TEOG Türkçe konularına ait sorusu en yüksek katsayıya sahip derslerden biridir.

2017-2018 Dönemi TEOG Türkçe Konuları Neler?

Orta öğretim öğrencilerinin liseye yerleşmek için girmiş olduğu TEOG sınavı bu yıl 1. kısım TEOG 25-26 Kasım TEOG 2. kısım ise 25-26 Nisan tarihlerinde yapılacak.Peki, öğrencilerin gireceği bu sınavda yani 2018 TEOG Türkçe alanında öğrenciler hangi konulardan sorumlu? 2018 TEOG Türkçe konuları neler olacak?

TEOG Türkçe konuları 1. TEOG ve 2. TEOG olarak ikiye ayrılıyor. TEOG 2 Türkçe sınavı konuları aynı zamanda TEOG 1 Türkçe konularını da kapsamaktadır.

2017 - 2018 1. Dönem TEOG Türkçe konuları aşağıda mevcut.

SÖZCÜKTE ANLAM
-Yan Anlam
-Mecaz Anlam
-Terim Anlam
-Eş Anlamlı Kelimeler
-Yakın Anlamlı Kelimeler
-Zıt  Anlamlı Sözcükler
-Eş Sesli Sözcükler
-Yansıma Sözcükler
-İkilemeler
CÜMLEDE ANLAM
-Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
-Amaç-Sonuç Cümleleri
-Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
-Karşılaştırma Cümleleri
-Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
-Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
-Eş Anlamlı Cümleler
-Yakın Anlamlı Cümleler
-Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
-Cümle Yorumlama
-Cümlenin Konusu
-Cümlenin Ana Fikri
-Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
-Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
-Cümle Tamamlama
-Cümle Oluşturma
-Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
-Deyimler,Atasözleri
PARÇADA ANLAM
-Anlatım Biçimleri
-Betimleme
-Öyküleme
-Açıklama
-Tartışma
-Düşünceyi Geliştirme Yolları
-Tanımlama
-Karşılaştırma
-Örneklendirme
-Tanık Gösterme
-Sayısal Verilerden Yararlanma
-Benzetme
-Anlatım Özellikleri
-Doğallık
-Akıcılık
-Yoğunluk
-Tutarlılık
-Açıklık
-Özgünlük
-Özlülük
-Kalıcılık
-Anlatıcı Türleri
-Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
-Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
-Paragrafın Anlam Yönü
-Paragrafın Ana Düşüncesi
-Paragrafta Yardımcı Düşünceler
-Paragrafın Konusu
-Paragrafın Başlığı
-Paragrafın Anahtar Kelimesi
-Paragrafta Soru
-Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
-Paragrafta Karakter
-Paragrafın Yapı Yönü
-Paragrafın Bölümleri
-Giriş Bölümü
-Gelişme Bölümü
-Sonuç Bölümü
-Paragraf Oluşturma
-Paragraf Tamamlama
YAZIM BİLGİSİ
-Yazım (imla) Kuralları
-Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
-Sayıların Yazımı
-Birleşik Kelimelerin Yazımı
-Kısaltmaların Yazımı
-“de/da” Bağlacının Yazımı
-“mi” Soru Ekinin Yazımı
-Pekiştirmelerin Yazımı
NOKTAMALA İŞARETLERİ
-Nokta
-Virgül
-İki Nokta
-Noktalı Virgül
-Üç Nokta
-Soru İşareti
-Ünlem İşareti
-Tırnak İşareti
-Kesme İşareti
-Yay Ayraç
-Kısa Çizgi
-Uzun Çizgi
DİL BİLGİSİ
-Fiilimsi (Eylemsi)
-İsim – Fiil (Mastar)
-Sıfat Fiil (Ortaç)
-Zarf – Fiil (Bağ – Fiil)
-Cümlenin Ögeleri
-Yüklem (Eylem, Fiil)
-Özne
-Nesne
-Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı)
-Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı)
-Cümle Vurgusu
-Eylem Cümlelerinde Vurgu
EDEBİ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI
-Söz Sanatları
-Abartma (Mübalağa)
-Benzetme (Teşbih)
-Kişileştirme (Teşhis)
-Konuşturma (İntak)
-Yazı (Metin) Türleri
-Hikâye
-Anı
-Eleştiri
-Deneme
-Makale

2017 - 2018 2. Dönem TEOG Türkçe konuları aşağıda mevcut.

SÖZCÜKTE ANLAM
-Yan Anlam
-Mecaz Anlam
-Terim Anlam
-Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
-Yakın Anlamlı Kelimeler
-Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
-Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
-Deyimler
-Atasözleri
-Yansıma Sözcükler
-İkilemeler
-Kalıplaşmış Cümle Yapıları
CÜMLEDE ANLAM
-Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
-Amaç-Sonuç Cümleleri
-Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
-Karşılaştırma Cümleleri
-Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
-Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
-Eş Anlamlı Cümleler
-Yakın Anlamlı Cümleler
-Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
-Açıklama İlişkili Cümleler
-Tanım Cümleleri
-İçerik (Konu) Cümleleri
-Üslup (Biçem) Cümleleri
-Cümle Yorumlama
-Cümlenin Konusu
-Cümlenin Ana Fikri
-Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
-Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
-Cümle Tamamlama
-Cümle Oluşturma
-Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
-Örtülü Anlam
-Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
-Tanım Cümleleri
-Öneri (Teklif) Cümleleri
-Varsayım Cümleleri
-Eleştiri Cümleleri
-Öz Eleştiri Cümleleri
-Uyarı Cümleleri
-Tasarı Cümleleri
-Tahmin Cümleleri
-Olasılık (İhtimal) Cümleleri
-Abartma Cümleleri
-İkilem Cümleleri
-Cümleye Hakim Olan Duygular
-Yakınma Cümleleri
-Hayıflanma Cümleleri
-Pişmanlık Cümleleri
-Sitem Cümleleri
-Ön Yargı Cümleleri
-Şaşırma Cümleleri
-Özlem Cümleleri
-Sevinç Cümleleri
-Üzüntü Cümleleri
-Endişe Cümleleri
-Küçümseme Cümleleri
-Azımsama Cümleleri
-Beklenti Cümleleri
-Yadsıma (İnkar) Cümleleri
PARÇADA ANLAM (PARAGRAF)
-Anlatım Biçimleri
-Betimleme
-Öyküleme
-Açıklama
-Tartışma
-Düşünceyi Geliştirme Yolları
-Tanımlama
-Karşılaştırma
-Örneklendirme
-Tanık Gösterme
-Sayısal Verilerden Yararlanma
-Benzetme
-Anlatım Özellikleri
-Doğallık
-Akıcılık
-Yoğunluk
-Tutarlılık
-Açıklık
-Özgünlük
-Özlülük
-Kalıcılık
-Anlatıcı Türleri
-Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
-Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
-Paragrafın Anlam Yönü
-Paragrafın Ana Düşüncesi
-Paragrafta Yardımcı Düşünceler
-Paragrafın Konusu
-Paragrafın Başlığı
-Paragrafın Anahtar Kelimesi
-Paragrafta Soru
-Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
-Paragrafta Duygular
-Paragrafta Duyular
-Paragrafta Karakter
-Paragrafın Yapı Yönü
-Paragrafın Bölümleri
-Giriş Bölümü
-Gelişme Bölümü
-Sonuç Bölümü
-Paragraf Oluşturma
-Paragraf Tamamlama
YAZIM BİLGİSİ
-Yazım (imla) Kuralları
-Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
-Sayıların Yazımı
-Birleşik Kelimelerin Yazımı
-Kısaltmaların Yazımı
-“de/da” Bağlacının Yazımı
-“ki” Bağlacının Yazımı
-“mi” Soru Ekinin Yazımı
-Pekiştirmelerin Yazımı
-İkilemelerin Yazımı
-Yazımı Karıştırılan Sözcükler
NOKTAMA İŞARETLERİ
-Nokta
-Virgül
-İki Nokta
-Noktalı Virgül
-Üç Nokta
-Soru İşareti
-Ünlem İşareti
-Tırnak İşareti
-Kesme İşareti
-Yay Ayraç
-Kısa Çizgi
-Uzun Çizgi
DİL BİLGİSİ
-Fiilimsi(Eylemsi)
-İsim – Fiil (Mastar)
-Sıfat Fiil (Ortaç)
-Zarf – Fiil (Bağ – Fiil)
-Cümlenin Ögeleri
-Yüklem
-Özne
-Nesne
-Dolaylı Tümleç
-Zarf Tümleci
-Cümle Vurgusu
-Eylem Cümlelerinde Vurgu
-Fiillerde Çatı
-Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
-Etken Fiil
-Edilgen Fiil
-Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
-Geçişli Fiil
-Geçişsiz Fiil
-Cümle Çeşitleri
-Yüklemine Göre Cümleler
-Fiil (Eylem) Cümlesi
-İsim (Ad) Cümlesi
-Öge Dizilişine Göre Cümleler
-Kurallı (Düz) Cümle
-Devrik Cümle
-Eksiltili Cümle
-Anlamlarına Göre Cümleler
-Olumlu Cümle
-Olumsuz Cümle
-Yapılarına Göre Cümleler
-Basit Cümle
-Birleşik Cümle
-Sıralı Cümle
-Bağlı Cümle
EDEBİ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI
-Söz Sanatları
-Abartma (Mübalağa)
-Benzetme (Teşbih)
-Kişileştirme (Teşhis)
-Konuşturma (İntak)
-Yazı (Metin) Türleri
-Masal
-Hikaye (Öykü)
-Roman
-Destan
-Efsane
-Anı (Hatıra)
-Günlük (Günce)
-Gezi Yazısı
-Tiyatro
-Biyografi
-Otobiyografi
-Haber
-Deneme
-Makale
-Eleştiri (Tenkit)
-Sohbet (Söyleşi)
-Röportaj
-Fıkra 
TEOG  1 de olup TEOG 2 olan konular
Cümle Türleri ve Fiilde Çatı

TEOG Türkçe özel ders

TEOG Türkçe özel ders için en iyi öğretmenlerin çalıştığı Ekol Ders tam size göre. TEOG Türkçe sorularının kat sayıları en yüksek puanlardan birine sahip. TEOG Türkçe'nin 20 sorunun hepsini doğru yapmak için tecrübeli öğretmenlerin rehberliğinde çalışarak TEOG ta iyi bir sonuç alabilirsiniz.