TEOG matematik konuları


TEOG matematik konuları

TEOG matematik konuları 2017-2018 dönemi neler? TEOG matematik konuları ve soruları TEOGdersleri ve soruları arasında öğrencileri en fazla zorlayan sınavdır. TEOG matematik konularına genelde öğrenciler yaz döneminde çalışmaya başlıyorlar. Kasım dönemi TEOG sınavı okul açıldıktan bir buçuk ay sonra yapıldığı için konular yetişmiyor. TEOG matematik konularını yetiştirebilmek için öğrenciler okul açılmadan önce mutlaka çalışmaya başlamalılar.

Kasım dönemi TEOG sınavı ve Nisan dönemi TEOG sınavı olarak sınav iki sefer yapılıyor. TEOG sınavlarında her dersten 20 soru sorulmaktadır.

Her sene MEB tarafından gerçekleştirilen TEOG sınavına bu sene de orta öğretim son sınıf öğrencileri hazırlanmaya başladı. Öğrencilerin gireceği 20 sorudan oluşan matematik sınavında hangi konular karşılarına çıkacak? 2017-2018 TEOG Matematik konuları neler? Tüm konular ve 2017 yılında çıkmış matematik sorularına bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

TEOG 1 2 matematik konuları ve soru dağılımı.

TEOG matematik sınavı TEOG 1. dönem matematik sınavı ve TEOG 2. dönem matematik sınavı olarak 2 farklı oturumlu sınavdır. TEOG matematik konuları bakımından yoğun ve zor özelliklere sahiptir. TEOG matematik soruları öğrencileri en fazla zorlayan sorulardır. 1. dönem TEOG matematik sınavı okul açıldıktan bir buçuk ay sonra yapıldığı için öğrenciler ve okuldaki öğretmenler konuları yerleştirmekte zorlanıyorlar. Bazı özel okullar bu eksikliği gidermek için 7. sınıfın nisan ayında bütün 7. sınıf konularını bitirip 8. sınıf konularına başlıyorlar ve bazen de yaz döneminde kısa dönem olarak ders yapıyorlar. Eğer sizde bu kadar şanslı bir okulda okumuyorsanız yaz dönemi tatilinizi TEOG matematik çalışmak için kullanmanızda fayda var. Bunu için Teog yaz özel derslerimizi tercih edebilirsiniz.

TEOG 1. dönem ve TEOG 2. dönem matematik konuları aşağıda mevcut.

Teog matematik konuları Teog 1. dönem ve Teog 2. dönem olarak iki bölümden oluşmaktadır.

2017 - 2018 dönemi TEOG 1 matematik konuları 


Konu 1 Çarpanlar ve Katları

 • Pozitif Tam Sayıların Çarpanları
 • Asal Çarpanlara Ayrılmış Sayıların Üslü Çarpımlar Şeklinde Yazımı
 • En Büyük Ortak Bölen (EBOB) Hesaplaması
 • En Küçük Ortak Kat (EKOK) Hesaplaması
 • EBOB ve EKOK Problemleri
 • Aralarında Asal Sayılar


Konu 2 Üslü Sayılar

 • Tam Sayıların Negatif ve Pozitif Üsleri
 • Ondalıklı Sayıların 10'lu Kuvvetler Halinde Yazımı
 • Üslü Sayılarda Çarpma ve Bölme
 • Kuvvetin Kuvveti
 • Sayıların 10'un Kuvvetleri Şeklinde Yazımı
 • Sayıların Bilimsel GösterimiKonu 3 Köklü Sayılar

 • Tam Kare Doğal Sayılar
 • Tam Kare Doğal Sayıların Kökü
 • Köklü Sayılar
 • Tam Kare Sayıların Hangi Kökler Arasında Olduğu
 • Gerçek Sayılar, Rasyonel Sayılar, İrrasyonel Sayılar
 • Kökün İçine Sayı Alma, Kökten Dışarı Sayı Çıkarma
 • Kare Köklü Sayıyı Doğal Sayı Yapan Çarpanı Bulma
 • Köklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma
 • Ondalıklı Sayıların Kökünü Bulma


TEOG 2 matematik konuları

Konu 1 Çarpanlar ve Katları        

 • Pozitif Tam Sayıların Çarpanları
 • Asal Çarpanlara Ayrılmış Sayıların Üslü Çarpımlar Şeklinde Yazımı
 • En Büyük Ortak Bölen (EBOB) Hesaplaması
 • En Küçük Ortak Kat (EKOK) Hesaplaması
 • EBOB ve EKOK Problemleri
 • Aralarında Asal Sayılar
Konu 2 Üslü Sayılar

 • Tam Sayıların Negatif ve Pozitif Üsleri
 • Ondalıklı Sayıların 10'lu Kuvvetler Halinde Yazımı
 • Üslü Sayılarda Çarpma ve Bölme
 • Kuvvetin Kuvveti
 • Sayıların 10'un Kuvvetleri Şeklinde Yazımı
 • Sayıların Bilimsel Gösterimi

Konu 3 Köklü Sayılar

 • Tam Kare Doğal Sayılar
 • Tam Kare Doğal Sayıların Kökü
 • Köklü Sayılar
 • Tam Kare Sayıların Hangi Kökler Arasında Olduğu
 • Gerçek Sayılar, Rasyonel Sayılar, İrrasyonel Sayılar
 • Kökün İçine Sayı Alma, Kökten Dışarı Sayı Çıkarma
 • Kare Köklü Sayıyı Doğal Sayı Yapan Çarpanı Bulma
 • Köklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma
 • Ondalıklı Sayıların Kökünü BulmaKonu 4 Olasılık

 • Bir olaya ait olası durumları belirler.
 • “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.
 • Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
 • Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar.
 • Basit olayların olma olasılığını hesaplar.Konu 5 Üçgenler

 • Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
 • Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
 • Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
 • Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
 • Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.Konu 6 Dönüşüm Geometrisi

 • Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur.
 • Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.
 • Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek çizer.
 • Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.


Konu 7 Cebirsel İfadeler ve özdeşlikler                                                               

 • Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
 • Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
 • Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 • Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.


Konu 8 Eşlik ve Benzerlik

 • Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
 • Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.Konu 9 Doğrusal Denklemler

 • Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi oluşturur ve yorumlar.
 • Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir.
 • Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.


Konu 10 Denklem Sistemleri

 • İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözer.
 • Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında ilişki kurar.


Konu 11 Eşitsizlikler

 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.

TEOG matematik özel ders

Teog matematik özel ders için Boğaziçili ve tecrübeli öğretmenler ile çalışmak ister misiniz? Cevabınız "Evet" ise Ekol Ders tam aradığınız yer. TEOG matematik özel dersi tecrübeli ve Boğaziçili öğretmenlerimizden alarak iyi bir lise de eğitim alma şansınızı artırın. TEOG matematik alanında tecrübeli öğretmenlerin eşiliğinde TEOG sınavına çalışmak sizlere başarıyı getirecektir. Siz değerli velilerimiz çocuklarınız iyi bir eğitim alması için mutlaka koordinatörümüz ile görüşün.