Geleceğin en popüler mesleği neler?


Geleceğin en popüler mesleği neler?

Geleceğin popüler meslekleri incelediğimizde 3 temel kategoriye ayırmamız mümkün. Her zaman geçerliliği olan meslekler, gelişmesi devam eden meslekler ve henüz iş alanı olmayan ama ihtiyaç olan meslekler.

Her zaman geçerliliği olan meslekler nelerdir?

Her zaman geçerliliği olan meslekleri geleceğin popüler meslekleri arasında yer almasının sebebi en kaba tabiriyle bu meslektekilerin aç kalmaması. İş imkanları neredeyse insanların yerleşik hayata geçişinden beri var olup gelecekte var olacağı garantidir -istisnalar hariç-. Bunların başında gıda sektörü gelmekte. Kimi yemek için yaşar kimi yaşamak için yer ama sonuç olarak herkes yer. Durum bu olunca tabiki de insanların gıda sektörüne yoğun bir talebi oluşuyor ve bu talebi karşılamak için sürekli bir arz gerekli olduğu için gıda sektörü ölümsüz bir sektördür. Bir diğer ölümsüz sektör ise sağlık sektörü. İnsan sağlığı belki önemli şeydir insan için. Durum bu olunca sağlık sektörüne olan ihtiyaç bu sektörü hiç eskimeyen meslekler arasına sokuyor.

Gelişmesi devam eden meslekler nelerdir?

Gelişmesi devam eden meslekler gelecekte daha fazla iş ve buluş imkanını barındırırlar. Örneğin bilişim gelişmekte olan bir sektör ve 20. yüzyılda ortaya çıkan buluşların büyük bir kısmının bilişim sektöründen çıktığını görebiliyoruz. Hatta buluş olmayan basit uygulamalarla milyon dolarlar kazanıldığına bile şahit olduk. Durum bu olunca bilişim ve teknolojiyle alakalı olan mesleklerin popülerliği yüksek ve her geçen gün arttığını söylemek yanlış olmaz. Bu sektörler diğer birçok sektörün gelişmesine de yardımcı olması da popülerlik kazanmasında etken. Örneğin MR makineleri ve ya tarlalarda kullanılan teknolojik sulama ve ilaçlama unsurları bilişim ve teknolojinin bir çok alanda sağladığı kolaylıkları ortaya koyar nitelikteler.

Henüz iş alanı olmayan ama ihtiyaç olan meslekler nelerdir?

Bu tarz mesleklerle ilgilenmek sağlam bir öngörü ve araştırma istemektedir. Öngörü ve araştırmalarınız çok iyi bile olsa başarılı olamama riskiniz daima vardır. Fakat başarılı olduğunuz zaman ise adınız Bill Gates, Steve Jobs gibi duyulup onlar kadar başarılı olma imkanı da vardır. Bu tarz meslekler ve ya işler insanların ihtiyaçlar ve isteklerinin varlığı ve bunları karşılayacak bir şeyin olmaması ya da var olan hizmetlerin yetersiz olmasından ortaya çıkabilirler. Karşılanmamış talebi karşıladıkları için bu tarz işler çok yüksek potansiyele sahiptir fakat başarısız olma riski de çok yüksek olduğu için bu mesleklere yönelmek korkutucudur ve çok sayıda insan bu mesleklerden uzak durur fakat  geleceğin popüler mesleklerindendir.