Editör Girişi
Giriş yap

Ders çalışmayı etkileyen faktörler nelerdir?


Ders çalışmayı etkileyen faktörler nelerdir?
Ders çalışmayı etkileyen faktör deyince akla iki önemli faktör gelmektedir. Bunlardan ilki kişisel faktörlerdir ve ikincisi de fiziksel faktörlerdir. Kişisel faktörlerin başında da öğrencinin ruh hali ve bunun yanı sıra sağlık durumu kişinin akademik çalışmalarıyla çok yakından ilgilidir. İnsanların akademik açıdan da en verimli oldukları zamanlar kendilerini en iyi hissettikleri anlardır. Aksi takdirde öğrencinin konuya odaklanması güçleşebilir. Öğrenci bu yüzden okuldan eve geldiği anda değil de bir iki saat dinlendikten sonra ders çalışmaya başlaması öğrencinin şüphesiz yararına olacaktır. Günümüzde de ailelerin çocuklarına okuldan gelir gelmez ders çalışmaları yönünde yapmış oldukları baskı öğrencilerin kişisel ruh hallerini derslerden soğutup belirli bir süre sonra da tamamen ders çalışmalarından uzaklaşmalarına neden olabiliyor. Bu da bize gösteriyor ki öğrencilerin derslere yönelik olan bakış açılarında ya da isteklerinde ailede önemli bir faktör. Bu tarz durumlarda öğrencileri sıkboğaz etmek yerine ailelerin biraz daha ihtiyatlı davranmaları çocuklarını eğitimleri yönünde daha çok teşvik etmeleri hatta ödüllendirmeleri çok daha yerinde bir davranış olacaktır. Bu sayede çocuklar hem bir öz güven kazanabilecekler hem de uzun vadede ders çalışma istikrarlarını koruyabileceklerdir. Öğrenciler açısından bu motivasyon aslında başarının da temel kaynağını teşkil etmektedir.  Motivasyon ve orta vadedeki başarı birbirini besleyecek ve öğrenci uzun vadede hedeflerine emin adımlarla ulaşabileceklerdir.

Ders çalışmak için fiziksel şartları daha iyi bir hale getirin.

Ders çalışmayı etkileyen bir diğer faktör ise, fiziksel ortamdır. Bu daha çok çocukların ders çalışmış oldukları mekânın konforu ile ilgili bir durumdur. Öyle ki bu durum ders çalışabilmenin rahat olması ve öğrencinin sürekli olarak bulunmaktan hoşlanacağı bir ortam olması çok önemlidir. Burada ifade edilen konfor, ses, ışık, odanın derli toplu olması gibi fiziksel koşullardır. Şüphesiz ki karanlık dağınık ya da gürültülü ortamlarda çalışılan dersten verim almak ve bundan bir başarı beklemek olanaksızdır. Bu durum öğrencinin uzun vadede de hevesini kıracağından çok doğru metot olarak uygun görülmez. Örneğin öğrencilerin ders çalışmak için cam boyunu seçmeleri aslında doğru bir tercihtir. Bu her ne kadar ilk etapta öğrenciyi dersten koparabilecek bir faktörmüş gibi görünse de öyle değildir. Aydınlı bir ortamda hem öğrencinin gözleri daha az yorulacak hem de öğrencinin canı daha az sıkılacaktır. Ders çalışılacak ortamın ışığı bu bağlamda çok önemlidir diyebiliriz. 

Bilinçli çevre öğrencinin eğitimi için çok önemli bir faktör.

Belki ders çalışmada kişisel faktörlere ekleyebileceğimiz önemli bir faktör de bilinçli bir aile ve öğretmen ilişkisidir. Çocukların başarıları ailelerinden ve okumuş oldukları eğitim kurumlarından bağımsız değildir. Bu bağlamda sorumlu veliler ve öğretmenler aslında bu işin mutfağıdır. Hatta bu işin temelinde bulunan ama çok görülmeyen kısmıdır. Tıpkı buzdağının altta kalan kısmı gibi de düşünebilirsiniz. Onların yönlendikleri öğrenciler şüphesiz daha analitik düşünebilen, çözüm odaklı çalışan gençler olacaklardır.  Kısacası tüm bunlar ders çalışmayı etkileyen unsurları bir bütün halinde ortaya koymaya çalışan faktörleri içeriyor. Hepsi domino oyunu gibi iç içe geçip bize o büyük resmi oluşturuyor.