Genel Uygarlık Tarihi ve Türk Dili 2 özel ders


Genel Uygarlık Tarihi ve Türk Dili 2 için özel ders verebilecek arkadaşlar Keriman Hanım ile iletişime geçebilirler.

Ekol ders.