Ygs Lys Puan Hesaplama Programı

Ygs Türkçe (Soru:40)
Ygs Matematik (Soru:40)
Ygs Fen Bilimleri (Soru:40)
Ygs Sosyal Bilimleri (Soru:40)

Lys 1 Matematik (Soru:80)
Lys 2 Fizik (Soru:30)
Lys 2 Kimya (Soru:30)
Lys 2 Biyoloji (Soru:30)
Lys 3 Edebiyat (Soru:56)
Lys 3 Coğrafya 1 (Soru:24)
Lys 4 Tarih (Soru:44)
Lys 4 Coğrafya 2 (Soru:14)
Lys 4 Felsefe ve Din (Soru:32)
Lys 5 Yabancı Dil (Soru:80)

Ygs Lys Puanı Hesaplama Programı ve Sistemlari 2016 - 2017

Ygs Lys puanı hesaplama programı ile Lys puanınızı yaklaşık olarak hesaplayabilirsiniz. LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.