YGS-1-2-3-4-5-6, LYS'de MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1-2 ve DİL-1-2-3 lys 1 lys 2 lys 3 lys 4 nedir

lys 1 lys 2 lys 3 lys 4 YGS-1-2-3-4-5-6, LYS'de MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1-2 ve DİL-1-2-3 nedir oranları nedir, kaç dakikadır, hangi bölümleri tercih edebilirim.

Ygs ve Lys ile ilgili tüm sorularınıza cevaplar aşağıda mevcut.

YGS yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ‘ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır ve LYS puanının %40’ını oluşturur. YGS ile girilebilecek 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler vardır.

1- Geçmiş yılların ÖSS'si ve ÖYS'si gibi bu sınav sistemi de temelde 2 aşamada gerçekleşiyor. Sınavın birinci aşaması eski adıyla ÖSS yeni adıyla YGS; (Yükseköğretime Geçiş Sınavı), ikinci aşaması ise eski adıyla ÖYS, yeni adıyla LYS (Lisans Yerleştime Sınavı) olarak adlandırılıyor.

        - YGS tüm derslerin ortak müfredatı baz alınarak yapılan genel bir testtir.

        - LYS birinci aşamanın aksine her dersin başarısını ölçmeye dayalı branş testleri topluluğudur.

2- YGS'de  YGS-1-2-3-4-5-6, LYS'de MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1-2 ve DİL-1-2-3 olmak üzere tam 12 ayrı puan türü bulunmaktadır. Bu puan türleri, öğrencilerin üniversite tercihlerinde etkin rol oynayacak, aldıkları puan türlerine göre farklı tercihler yapabileceklerdir. Üniversiteye yerleşme için bu kilit noktalar büyük önem taşır. (Bu puan türleri arasındaki farkları az sonra açıklayacağız)

3- YGS ve LYS puan aralığı 100 ile 500 arasıdır

4- AOBP (Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı) en büyük değeri 500 iken en düşük değeri 100 şeklinde hesaplanmaktadır.

5- Uzun süren tartışmalar sonucu belirlenen son duruma göre AOBP alan içi tercihlerde 0.15, alan dışı tercihlerde de bu katsayı 0.12 olarak saptandı. Mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumu mezunları, AOBP x 0.06 katsayı işlemi sonucunda elde ettikleri puanı yerleştirme puanlarına ekleyerek YÖK tarafından belirlenen bir branşa yerleştirilir.

6- Türkiye genelinde ilk 1000 kişi arasına giren adayların, ilk 1000'e girdiği puan türünde yerleştirme puanları hesaplanırken AOBP'leri tercih edeceği bütün programlar için alan içi katsayısı (0.15) ile çarpılıyor. Bu kuram YGS ve LYS sonucu oluşan her puan türü için geçerlidir.

YGS’de barajı (180 puan) geçen her öğrenci istediği LYS sınavına katılabilir. LYS–1, LYS–2, LYS–3, LYS–4, LYS–5 olmak üzere 5 farklı sınav vardır.

LYS–1; Matematik ve Geometri sınavıdır, eşit ağırlık ve sayısal bölüm öğrencileri mutlaka katılmalıdır.

LYS–2; Fizik, Kimya, Biyoloji sınavıdır. Sayısal bölüm öğrencileri mutlaka katılmalıdır.

LYS–3; Türkçe, Coğrafya sınavıdır. Eşit ağırlık ve sözel alan öğrencileri mutlaka katılmalıdır.

LYS–4; Tarih, Coğrafya ve Felsefe grubu sınavıdır. Sözel bölüm öğrencileri mutlaka katılmalıdır.

MF–1, MF–2, MF–3, MF–4 sayısal bölüm öğrencileri için gelecek puan türleridir. Her puan türünden farklı alanlar tercih edilmektedir. TM–1, TM–2, TM–3 eşit ağırlık bölümü öğrencileri için hazırlanmış puan türleridir. TS–1, TS–2 sözel bölüm öğrencileri için hazırlanmış puan türleridir. DİL–1, DİL–2, DİL–3 yabancı dil bölümü öğrenciler için hazırlanmış puan türleridir.

MF-1::: Matematik Ağırlık. Prog. Aktüerya Bil. Matematik, İstatistik. inans Mat, Mat. Öğrt. Uygulamalı Mat. Bilgisayar Bilimleri.

MF–2::: Fen ağırlıklı Prog. Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Öğret. Biyoloji Öğret.

MF–3::: Sağlık Bilimleri Prog. Tıp, Eczacılık, Diş Hek. Hemşirelik, Veteriner, Biyokimya, Fizyoterapi. Genetik ve Biyomühendislik,

MF–4::: Mühendislik, Teknik Prog. İnşaat Müh., Makine Müh., Bilgisayar Müh., Çevre Müh., Endüstri Müh., Mimarlık, Gıda Müh.,

TM–1::: Matematik ağırlıklı, İktisat, İşletme, Ekonometri, Deniz İşlet. Yön. İşletme, Ulus. Ve Lojistik, Bankacılık ve Finansman, Sağlık Yönetimi, İç Mim. ve Çevre Tasarımı.

TM–2::: Matematik ile Türkçe, Hukuk, Kamu Yön., Ulus.İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği.

TM–3::: Türkçe-Edebiyat, Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, Rehberlik ve Psk. Danışmanlık. Sosyal Hizmet. Arkeoloji, Antropoloji.

TS-1::: Sosyal Programlar, Halkla İliş., Gazetecilik, Radyo -TV-Sinema, Coğrafya, Sosyal Bil.Öğr. Basın ve Yayın, Görsel İletişim, Tasarımı, Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler

TS-2::: Dil ve Tarih ağırlıklı Prog., Sanat Tarihi, Türk Dili ve Ed., Tarih, Türkçe Öğr., Hititoloji

DİL–1::: İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğr., Fransız Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat(Alm, Fra, İng), Mütercim-Terc. (Alm, Fra, İng)

DİL–2::: Batı Dilleri, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Ed., Arnavutça

DİL-3:::  Doğu Dilleri, Çin Dili ve Edebiyatı, Japonca Öğretmenliği, Urdu Dili ve Edebiyat

LYS puan türleri ve girilebilecek okullar

MF - TS ve TM puan türlerinden sınava girecek adayların alması gereken sınavlar ve ders konuları yukarıdaki şemada kolaylıkla incelenebilir. Örneğin MF puan türü ile öğrenci alan Yükseköğretim lisans programlarından birine yerleşmek için öğrenci sırasıyla:

        1- 160 sorudan oluşan 160 dakikalık YGS (eski adıyla ÖSS) sınavına girmesi gerekir

        2- LYS-1 ve LYS-2 sınavlarına girmesi gerekir

Aynı şekilde TM puan türüne göre Yükseköğretim lisans programlarından birine yerleşmek için öğrenci yine önce YGS ve ardından LYS-1 ve LYS-3 sınavlarına, TS puan türü ile öğrenci alan Yükseköğretim lisans programları için de yine YGS'nin ardından LYS-3 ve LYS-4 sınavlarına girmesi gerekmektedir.

MF - TM - TS - DİL grubu puan türleri ve yüzdelik dağılımları


Puan

Türü

MF GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI

YGS

LYS-1

LYS-2

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Mate.

Fen Bilimleri

Mate.

Geom.

Fizik

Kimya

Biyoloji

MF-1

11

5

16

8

26

13

10

6

5

MF-2

11

5

11

13

16

7

13

12

12

MF-3

11

7

11

11

13

5

13

14

15

MF-4

11

6

14

9

22

11

13

9

5


Puan

Türü

TM GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI

YGS

LYS-1

LYS-3

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Mate.

Fen Bilimleri

Mate.

Geom.

Türk Dili ve Edebiyatı

Coğrafya (2)

TM-1

14

5

16

5

25

10

18

7

TM-2

14

7

14

5

22

8

22

8

TM-3

15

10

10

5

18

7

25

10


Puan

Türü

TS GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI

YGS

LYS-3

LYS-4

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Mate.

Fen Bilimleri

Türk Dili ve Edeb.

Coğrafya (1)

Tarih

Coğrafya (2)

Felsefe Grubu

TS-1

13

12

10

5

15

8

15

7

15

TS-2

18

11

6

5

25

5

15

5

10


Puan Türü

DİL GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI

YGS

LYS-5

 Türkçe

Sosyal Bilimler 

 Temel Matematik

Fen Bilimleri 

 Yabancı Dil

DİL-1

15

65 

DİL-2

 25

 13

7

5

50

DİL-3

 48

 20

7

5

20