Editör Girişi
Giriş yap

TEOG sınavına nasıl çalışmalıyız?


Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan, temel eğitimden orta öğretime geçiş sisteminin kısaltmasına TEOG adı verilmektedir. TEOG sınavında diğer sınavlardan farklı bir uygulama izlenmiş olup öğrenciler sınavda okul müfredatında var olan konuların dışında var olan konulardan soru ile karşılaşmamaktadırlar. Bu yüzden de öğrenciler, TEOG sınavına hazırlanmak için herhangi bir özel bir eğitim almaya ihtiyaç duymamaktadırlar. Yalnız TEOG sınavı da öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğundan öğrencinin TEOG sınavına hazırlanırken dikkat etmesi gereken belli başlı hususiyetler vardır. Bunlardan ilki Okuldaki derslerin iyi takip edilmesidir.

Teog sınavına nasıl çalışacağınıza karar verin.

Bir defa öğrenmedeki ilk adım dersin derste öğrenilmesi olacaktır. Bilginin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesi açısından da bu çok önemlidir. İkinci adımda öğrencinin okuldan eve geldiğinde ders tekrarı yapması öğrendiği konuları pekiştirmesine ve geliştirmesine yardımcı olur. Bu ders tekrarının da sürekliliği ve verimliliği açısından mutlaka bir zamanlama ve programlama içinde yapılması son derece mühimdir. Bu durum zamanla öğrencinin kendisinde bir iç disiplin oluşturacak ve öğrenci bir sorumluluk duygusuyla hareket etmeyi öğrenecektir. Son olarak da derste ya da tekrarda anlaşılmayan ya da yeterince kavranamayan konuların öğretmene sorularak çözülmesi konuların daha iyi öğrenilmesini sağlar. 

Teog sınavına çalışırken farkı kaynaklardan yararlanın.

TEOG sınavı MEB in okul müfredatından oluştuğu için yardımcı kaynak alırken kitapta bulunan içindekiler bölümünün iyi incelenmesi gerekir. Hatta öyle ki ihtiyaç duyulduğu takdirde okuldaki öğretmenlerden TEOG sınav konularının talep edilmesi sınava hazırlıkta yerinde olacaktır. Bu süreçte öğrencilerin ders çalışırken dikkat etmesi gereken hususlar sırasıyla, TEOG sınavında başarılı olmak isteyen bir öğrencinin her gün, her bir dersinden yaklaşık 30 soru çözmesi yeterli olacaktır. İkinci olarak, öğrenci kendi başarı durumunu az çok bilir bu yüzden bazen dershanelerden günlük 250 soru gibi uyarılar ya da tavsiyeler yapılmış olsa dahi bu sayılar gerçekçi değildir. Bu noktada öğrencilerin ve velilerin dikkat etmesi gereken nicelik değil niteliğin önemli olduğu gerçeğidir. Buna da şöyle bakabiliriz, örneğin 25 soruda bir öğrenci 4-5 yanlış yapabilir ve dönüp bu yanlışlarını kontrol eder. Ancak 200 soru çözüp 40 yanlış yapan bir öğrenci bunu bir sorun olarak görüp dönüp tekrar o konuya bakmaya ya da öğretmenine soru sormaya çekinebilir. Kısacası sınava yönelik soru çözme ve konu çalışma konularında öğrencilerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Ancak TEOG sisteminin getirdiği bir diğer yenilik de öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleşme puanını girdiği sınavlar kadar ortaokul hayatında diğer derslerden aldığı notların da TEOG başarı puanını etkilemesidir. Bunun içinde tüm derslerin etkisi hemen hemen aynı düzeydedir. Türkçe dersi ne kadar önemli ve etkiliyse resim veya müzik dersi de o kadar öğrencilerin TEOG puanları üzerinde etkilidir.

Öğrencilerin disiplini elden bırakmadan hem TEOG sınavına hem de okul derslerine kendilerini çok sıkmadan çalışmalıdırlar. Bunun yanı sıra, öğrencilerin gelişimi açısından son derece önem arz eden performans ve proje görevlerini aksatmadan yerine getirmeleri öğrencilerin başarılı olmaları için zor değildir.  Unutmayalım ki TEOG a hazırlanmak bir süreç işidir ve çok yönlü bir ders çalışmanın sonucudur. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.