Editör Girişi
Giriş yap

Sınavda soru çözme teknikleri nelerdir?


Sınava hazırlık sırasında ilk sormamız gereken soru test çözerken nelere dikkat etmeliyiz olmalıdır. Belki bu sorum biraz sıradan görülebilir ama tüm bu süreci bir kez daha gözden geçirmemiz yerinde olacaktır. Öncelikle ilk dikkat edilmesi gereken bir konuya ilgili soru çözümüne başlamadan önce o konunun iyi öğrenilmesi ve iyi sindirilmesi gerekmektedir. Eğer bir konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan soru çözmeye kalkarsak bu sık rastlanan hatalardan biridir ve motivasyonumuzu da düşürecektir. Ne yazık ki bu durumun sonucunda da o konuyla ilgili çözülen testlerdeki yanlış sayısının fazla olacaktır. Bu yanlışlar karşısında motivasyonu düşen öğrenci zamanla o konudan ve o dersten uzaklaşacak derse karşı bir ön yargı geliştirecektir. Bu yüzden de konu anlatımının gerek konuyu öğrenmek ve test çözümünde bunun ölçülebilmesine ve gerekse ders çalışma motivasyonunun uzun vadede korunabilmesi açısından son derece önem arz ettiğinin altı çizilmelidir. Öğrencilerimiz farklı soru tiplerini görebilmek için mümkün olduğunca farklı kaynaklardan yararlanılmalıdır. Ancak bu zor soru çözmek manasında değildir. Sınav yöntemine ve amacına uygun kaynak kullanımına da özellikle dikkat edilmelidir.


Farklı kaynaklardan soru çözmek ne kadar önemli?


Yararlanmış olduğumuz kitaplarda karşımıza çıkan her soruya sınavda karşımıza çıkabilir anlayışıyla yaklaşmamız önemlidir. Öğrenci bu sayede kendisini farklı soru türlerine hazırlayacak ve herhangi bir konuda karşısına çıkacak olan sorulara analitik bir bakış açısı da geliştirebilecektir. Soru çözümü noktasında dikkat etmemiz gereken husus da çözemediğimiz ya da yanlış çözdüğümüz her sorunun doğru cevabını mutlaka öğrenmek hatta gerekirse o konuyu tekrar etmemiz başarımız açısından fevkalade önemlidir. Diyelim ki test sorularında 20 soruluk bir yaprak testte zorlandığımız sorular olursa onları direk çözmek yerine bir daha dönmek üzere işaretlemek yerinde olacaktır. Daha sonra ise boş bırakılan soruları inceleyip kontrol etmeliyiz. Bunu yapmadığımız takdirde benzer hata ve eksiklerle aynı sonuçları almaya devam ederiz.  Soru çözümlerinde ise sorunun bize tam olarak ne sorduğunu anlamadan ve soru paragrafını anlamadan alttaki şıkları okumaya başlamamalıyız.


Sorular sayesinde konuları daha iyi kavrayın.


Öncelikle sorunun bize ne verdiğini ve bizden istenenleri iyice belirlemeliyiz. Bu asla zaman kaybı değildir. Bu metot bize cevabı daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde bulmamızı sağlayacaktır. Sınavda süre konusunda bir sıkıntı yaşamamak için test tekniğinin bir başka önemli noktası da çözdüğümüz testlerde süre tutmamız yani hızımızı ölçmemizdir. Psikolojik olarak, insan zihni genel olarak sorular içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir. Bu nedenle olumsuz soru türlerindeki altı çizili ya da kalın yazılarla ifade edilen soruları daha dikkatli okumalıyız. Sorunun uzun olması bizleri korkutmamalıdır. Önemli olan sorunun özünü anlamak ve kavramaktır. Test sorularının çözümündeki başarı için bu işi alışkanlık haline getirip her gün belirli miktarda soru çözmek ve bu soru sayısını yavaş yavaş arttırmaya çalışmak daimi hedefimiz olmalıdır. Soru çözümlerinde sınav süresini de dikkate alarak her bir soruya bir dakika düşecek şekilde çözmeliyiz. Bütün seçenekleri okumadan doğru cevabı bulduğunuzu düşünerek soruyu yanıtlamamalıyız. Çünkü sorunun doğru cevabı okumadığımız diğer seçeneklerde olabilir. Bunun yanı sıra, zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına geçmek bizi yanıltır. Yani bir nevi Midyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan olmamalıyız. Soruda bizden ne isteniyorsa, ne eksik ne fazla isteneni düşünmeliyiz. Bu konuda özellikle de Türkçe ve Tarih sorularında öğrenciler zaman zaman iki arada bir derede kalabilmektedirler.


Bizler bu soruları cevaplarken, Her bir sorunun kendine has bir mantığının ve çözüm yolunun olduğunu düşünmeliyiz. Bu testleri çözerken kendi mantığınızla değil sorunun mantığına göre hareket etmeliyiz. Bazen Bazı sorular bize çok kolay gelebilir ve cevabın böyle kolay bir şık olamayacağını düşünürüz. Ancak, bazen böyle kolay sorular sınavlarda da karşımıza gelebilmektedir. Sınavlara hazırlıkta bazen zorlandığımız çözemediğiniz sorular olabilir. Bunları düşünerek stres yapmamalıyız. Bu durum her öğrenci için geçerlidir. Herkesin zorlandığı sorular mutlaka çıkarabilir. Bu durum bizi asla ümitsizliğe veya karamsarlığa düşürmesin. Aslında her yanlış çözdüğümüz soru şayet doğru çözümünü öğrendiğimiz takdirde bizim için bir kazançtır.  Doğru cevaba daha kısa sürede ulaşmak istiyorsak öncelikle kesin olarak yanlış olduğunu belirlediğimiz şıkları hemen elemeliyiz. Ardından geri kalan şıklar üzerine düşünün. Matematik, fizik, kimya ya da coğrafya gibi alanların sorularında sayısal işlemler gerektirecek bir durum olduğunda mutlaka kalemimizi kullanarak yapmalıyız. İlk defa test çözeceğimiz yeni konularla ilgili test çözerken mutlaka kolay olandan zor olana doğru bir yol izlemeliyiz.


Konuları en iyi kavramanın yöntemi bol soru çözmekten geçer.


Öğrendiğimiz her yeni konu ile ilgili mutlaka yeterince soru çözülmelidir. Yalnız bu soruların çözümünde ne kadar sayıda soru çözdüğümüz kadar çözmüş olduğumuz bu sorulardan ne kadar verim aldığımız da önemlidir. Hiçbir bilginizin olmadığı soruları boş bırakma alışkanlığı kazanmalısınız. Sınava hazırlanırken oluşturduğunuz programa uymak size öz güven kazandıracaktır. LYS ya da YGS gibi üniversiteye giriş sınavlarında kararlılık, disiplinli ders çalışma ve belirli bir hedefinizin olması son derece mühimdir. Kararlılığınız ve disiplininiz size ders çalışmakta bir süreklilik ve istikrar sağlayacağı gibi belirli bir hedefinizin olması da size bir yol haritası çizecek ve o konuda emin adımlarla yürümenizi sağlayacaktır. Tüm öğrencilerimize LYS ve YGS sınavlarında başarılar dileriz.