Editör Girişi
Giriş yap

Özel çocuk eğitimleri neler?


Bazı çocuklarımız, anne ve babaları gibi ebeveynleri başta olmak üzere, davranışları dolayısıyla yakınlarının ve öğretmenlerinin dikkatlerini kendi üzerlerine daha hızlı ve daha kolay çekerler. Bu saydığımız kişiler normal anlamda yolunda gitmeyen bir durumun olduğunu,  alışılagelenden farklı bir durum olduğunu zaman içerisinde daha da yoğun olarak hissederler. Normal bir şekilde seyretmeyen ya da dikkat çeken vakalar genel olarak çocuğun sebepsiz ağlamaları, her ne yapılırsa yapılsın çocukların sakinleşememesi, diğer çocuklar gibi oyuncaklarla ilgilenmemesi veya çevreyle ilgisinin beklenildiği gibi olmaması, çocuğun kendinden beklenen bilişsel becerileri yerine getirmede zorluklar çekmesi şeklinde sıralanabilir. Bu gibi zorluklardan bir kısmı çocuklarda eş zamanlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu zorluklarla baş edebilmek için bilimsel yöntemler dâhilinde aile işbirliği içinde yapılan eğitsel çalışmalara "özel eğitim" adı verilmektedir.  Özel eğitim konusu dâhilinde; her bir çocuk bireysel olarak ele alınır ve burada tavsiye edilen çözümler her çocuğun yaşadığı zorluklara ve bireysel özelliklerine bağlı olarak sadece o çocuğa özgü çözüm metotlarıdır. Öyle ki,  her çocuk tektir, birbirinden farklıdır ve her ailenin aile dinamiği de diğerinden farklıdır. Bunu şu örnekle de açıklayabiliriz.

Özel çocuk eğitiminde nelere dikkat edilmeli?

Örneğin, Hazır elbiseyi düşünelim, bunu parçalamadan, giyecek kişinin tam üstüne göre uydurmaya benzetebiliriz. Eğer elbise büyükse küçültmek, dar olan yerleri genişletmek ve böylece tam o kişiye uygun, rahat bir elbise biçmek gibi. Zaten var olanı tekrar en başından oluşturmak en temel faktördür. Bu konuda uygulayıcı kişinin, yani özel eğitim uzmanının özellikle küçük yaş çocuklarında benzer sorunlar konusunda deneyimli olması ve mahareti en belirleyici etkendir. İlk olarak bilinmesi gereken, bütün bu zaman diliminde aile ile işbirliğinin en temel faktör olduğudur. Çocukla ilgilenen hangi ebeveyn ise mutlaka özel eğitim çalışması esnasında çocuğun yanı başında olmalı, yapılan çalışmalara aktif bir şekilde katılmalı ve tüm deneyimlerini evde uygulamaya devam etmelidir. Sadece çocuk öğretmen ilişkisi sınırlandırılamaz. Bu sebeple denilebilir ki özel eğitim süreci aile ve çocuk merkezli uzun soluklu bir projedir. İkinci adımda ise, bu özel bir çalışma olduğundan, her çocuk için bireysel hedefler saptanır ve bu öğretici nitelikteki amaçlar diğer aile bireyleri ile paylaşılır. Ailenin onayı ve işbirliği olmadan bu çalışmanın sürmesi mümkün de görünmez.

Kesin olan şudur ki her çocuğun ilgi alanları, yetenekleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden Tek tip olarak çocuk yetiştirme metotları üzerinde çalışmak doğru değildir. Bu açıdan bakıldığında bir çocuk bir diğeri ile kıyaslanamaz. Özel eğitim metotlarını uygulama açısından bilimsel deneysel yollarla kanıtlanmış yol ve yöntemler izlemektedir. Bu da tedavinin çözüm odaklı olmasından kaynaklanmaktadır. Eğitim metotlarında kısa sürede verim alma, çocuğun moralini, çocukların ruh ve beden sağlığını daima göz önünde bulundurma ve son olarak da metotları alıştıra alıştıra uygulama önem arz eder. Yapılan özel eğitim metotlarında pratiklik ve kapsayıcılık da oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca, özel eğitim metotlarında uzmanların çözüm odaklı çalışmayı hedeflemeleri de eğitim metodunun başarıya ulaşmasında önemlidir. İşte tam da bu noktada eğitimin başarılı olmasında uzman ve aile katkısı son derece önemlidir.